Skantz skyltreklam & solfilm AB

Information/leveransvillkor.

Mervärdes skatt tillkommer på samtliga offererade priser.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.
Leveransvillkor: Fritt från vårt lager. Frakt och emballage kostnader tillkommer.

Produkten/produkterna tillhör Skantz Skyltreklam & Solfilm AB till fullikvid erlagts.

Köparen ansvarar för transport till och från Skantz Skyltreklam & Solfilm AB.
Alla transportskador skall anmälas omgående till transportör.
Vid retur av produkt oavsett skäl, skall detta alltid anmälas till Skantz  innan retur.
Vid defekt produkt ansvarar Skantz Skyltreklam & Solfilm AB för returfrakt enligt våra instruktioner.
Eventuella anmärkningar på levererad produkt skall ske inom 8 dagar.

Vi reseverar oss för pris och produktförändringar.
Förslag och korrektur utföres i vissa fall utan kostnad men vid ordinarie projektgång tas startkostnad,orginaltidsersättning ut.

Vi tar ut en startkostnad på 250:- vid beställning.
Vid montage som ej sker vid vår verkstad kan även bilersättning,restid & p-avgift tillkomma.

Skickar kunden bild/logo som vi behöver behandla tillkommer en kostnad på 490:-/tim.